“ Ανακαίνιση Κτιρίου ”

Η ανακαίνιση ενός κτιρίου είναι μία διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό, προδιαγραφές ανάλογα με το έργο που πρόκειται να παραδοθεί και την υψηλή ποιότητα υλικών.

Στην alfa – projects μέσω της εμπειρίας που έχουμε καλύπτουμε τις ανάγκες του πελάτη όπως αυτές προκύπτουν μέσω της συμφωνίας που έχει πραγματοποιηθεί.