“Η alfa-projects αναλαμβάνει την εκτίμηση της τεχνικής κατάστασης του ακινήτου”

Η συμβουλή ενός τεχνικού είναι απαραίτητη πριν από την αγορά ενός ακινήτου προκειμένου να διαπιστώσει την τεχνική κατάσταση του χώρου και τις πιθανότητες διαμόρφωσής του.

Στην alfa – projects σας παρέχουμε μία άρτια εκτίμηση της τεχνικής κατάστασης του ακινήτου η οποία περιλαμβάνει:

  • Έλεγχο για τυχόν κατασκευαστικά προβλήματα.
  • Δυνατότητες διαμόρφωσης του χώρου
  • Σας συμβουλεύει ως προς την καταλληλότητα και λειτουργικότητα του χώρου.
  • Ελέγχει για τυχόν κατασκευαστικά προβλήματα
  • Ελέγχει τις δυνατότητες επέμβασης στην διαμόρφωση του χώρου (καθαίρεση ή δόμηση τοίχων κλπ)
  • Σας συμβουλεύει ως προς την καταλληλότητα και λειτουργικότητα του χώρου.
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη μελέτη μιας ενδεχόμενης ανακαίνισης παίρνει τις απαραίτητες μετρήσεις και φωτογραφίες (αποτύπωση του χώρου) για τη δημιουργία σχεδίων και της μελέτης.