“Η alfa-projects αναλαμβάνει την εκτίμηση της τεχνικής κατάστασης του ακινήτου”